А A
08:54:17 15.06.2024 Shanba
 

9:56 | 10 June 2021

Elonlar

 

Риштон пахта тозалаш” акциядорлик жамияти акциядорлари диққатига!

“Риштон пахта тозалаш” акциядорлик жамияти акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши 2021 йил “27” июнь куни ўтказилади. Умумий йиғилиш соат 1100 да Фарғона вилояти, Риштон тумани, Хуррамобод қишлоғида жойлашган “Риштон пахта тозалаш” акциядорлик жамияти маъмурий биносининг мажлислар залида бўлиб ўтади.

Йиғилиш қатнашчилари рўйхатга олиш соат 1000 бошланади.

Жамиятнинг расмий веб-сайти:www.rishtonpaxta.uz

КУН ТАРТИБИДАГИ МАСАЛАЛАР:

1. Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.

2. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.

3. Жамият ижроия органи раҳбарининг 2020 йилдаги фаолияти ҳамда бизнес-режа кўрсаткичларини бажарилиши бўйича жамият Бош директорининг ҳисоботини эшитиш.

4. Жамият кузатув кенгашининг 2020 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботини эшитиш.

5. Жамият ижроия органи раҳбари билан тузилган меҳнат шартномасининг муддатини узайтиришни кўриб чиқиш.

6Жамиятнинг 2020 йил якунлари бўйича аудиторлик ташкилотларининг хулосаларини тасдиқлаш.

7. Жамиятнинг 2020 йиллик ҳисоботини ва 2021 йил учун мўлжалланган бизнес-режасини тасдиқлаш.

8. Жамиятнинг 2020 йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолиятини текшириш якунларига кўра тафтиш комиссияси хулосасини эшитиш.

9. Жамиятнинг ўтган йиллардаги тақсимланмаган фойдаси ва 2020 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш.

10. Жамият кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.

11. Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.

12. 2020 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича аудиторлик текширувини, шу жумладан Халқаро стандартларга мувофиқ тузилган молиявий ҳисоботларнинг Халқаро аудит стандартларга мувофиқ аудиторлик текширувини ўтказиш тўғрисида, аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш.

13. Жамиятнинг янги таҳрирдаги “Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида”ги ва “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги Низомларни тасдиқлаш.

14. Жамиятнинг аффилланган шахслари билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимларни тасдиқлаш.

15. Жамиятда 2020 йил якунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш.

16. Жамият уставини янги таҳрирда тасдиқлаш.

17. Қонунчиликда белгиланган даъво муддати ўтган жамиятнинг дебиторлик ва кредиторлик (шу жумладан дивидендлардан) қарздорликларини ҳисобдан чиқаришни кўриб чиқиш ҳамда бухгалтерия ҳужжатларига тегишли ёзувларни киритиш.

18. Жамият активларидан самарали фойдаланишни ташкил этиш, жумладан мулкларни оммавий савдоларда сотиш, махаллий ҳокимият ёки давлат бошқарув органлари балансига ўтказиш.

19. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 19 февралдаги ПФ-5666-сон “Давлат мулки объектларидан самарали фойдаланиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Фармонига мувофиқ, инвесторларга қулай имкониятлар ва шарт-шароитлар яратиш мақсадида “Ўзпахтасаноат” АЖ тизим корхоналарининг “E-ijroauksion” ва биржа савдоларига чиқарилган активлари бўйича тўловларни бўлиб тўлаш шарти билан сотиш механизмини қўллаш тўғрисида.

20. “Риштон пахта тозалаш” АЖ томонидан йирик битим тузиш тўғрисида.

Жамият акциядорларининг реестри шакллантириладиган сана – умумий йиғилишни ўтказиш тўғрисида хабардор қилиш учун акциядорлар реестри 2021 йил 02 июнь ҳолатига ва акциядорлар умумий йиғилишида қатнашиш ҳуқуқига эга жамият акциядорларининг реестри (3 иш куни олдин) 2021 йил 22 июнь ҳолатига шакллантирилади.

Акциядорлар ўзлари билан шахсни тасдиқловчи ҳужжат-паспорт ҳамда уларнинг вакиллари Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида белгиланган тартибда расмийлаштирилган ишончнома биланкелишлари шарт(жисмоний шахслар учун-нотариус томонидан тасдиқланган, юридик шахслар учун-мазкур юридик шахс томонидан берилган).

Акциядорлар акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши тўғрисидаги маълумотлар билан “Риштон пахта тозалашакциядорлик жамияти маъмурий биносида танишишлари мумкин.

Акциядорлар қўшимча маълумот олиш учун қуйидаги манзилга мурожаат қилишлари мумкин:
Фарғона вилояти, Риштон тумани, Хуррамобод қишлоғи
, электрон почта:rishtonptz@inbox.uz, тел.:(91)1090090.

Риштон пахта тозалаш” акциядорлик жамияти

 акциядорлари диққатига!

 

“Риштон пахта тозалаш” акциядорлик жамияти акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши 2017 йил “27” июн куни ўтказилади. Умумий йиғилиш соат 1000да Риштон тумани Хуррамобод қишлоғида жойлашган “Риштон пахта тозалаш” акциядорлик жамияти маъмурий биносининг мажлислар залида ўтказилади. Йиғилиш қатнашчилари соат 9 00 дан рўйхатга олиш бошланади.

Жамиятнинг электрон почта манзили: info@rishtonpaxta.uz

КУН ТАРТИБИДАГИ МАСАЛАЛАР:

 1. Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.
 2. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.
 3. Жамият ижроия органи раҳбарининг 2016 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботини эшитиш.
 4. Жамият кузатув кенгашининг 2016 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботини эшитиш.
 5. Жамият Бош директори Тешабоев Равшанбек Хабибуллаевич билан тузилган меҳнат шартномасини бекор қилинганлигини тасдиқлаш.
 6. Жамият ижроия органи раҳбарини тайинлаш ва у билан меҳнат шартномасини бир йил муддатга тузиш.
 7. 7.Жамиятнинг 2016 йил якунлари бўйича аудиторлик ташкилотининг хулосасини тасдиқлаш.
 8. Жамиятнинг 2016 йиллик ҳисоботини ва 2017 йил учун мўлжалланган бизнес-режасини тасдиқлаш.
 9. Жамиятнинг 2016 йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолиятини текшириш якунларига кўра тафтиш комиссияси хулосасини эшитиш.
 10. Жамиятнинг 2015-2016 йиллар якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш.
 11. Жамият кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.
 12. Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.
 13. 13.Жамиятнинг янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.
 14. 2017 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича аудиторлик текширувини, шу жумладан Халқаро стандартларга мувофиқ тузилган молиявий ҳисоботларнинг Халқаро аудит стандартларга мувофиқ аудиторлик текширувини ўтказиш тўғрисида, аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш.
 15. 15. Жамият уставига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш.
 16. Жамият томониданРиштон тумани агромониторинг маркази” МЧЖга хамдаФаргона тумани агромониторинг маркази” МЧЖга киритилган таъсис улушларини маъқуллаш.
 17. Жамиятнинг аффилланган шахслари билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимларни тасдиқлаш (Иловадаги рўйхатга асосан).
 18. Жамият томонидан 2016 йил давомида амалга оширилган хомийликларни тасдиқлаш ва жамият харажатига олиб бориш.
 19. Қонунчиликда белгиланган даъво муддати ўтган жамиятнинг дебиторлик ва кредиторлик (шу жумладан дивидендлардан) қарздорликларини ҳисобдан чиқаришни кўриб чиқиш ҳамда бухгалтерия ҳужжатларда тегишли ёзувларни киритиш.
 20. Жамиятда 2016 йил якунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш.

 

Жамият акциядорларининг реестри шакллантириладиган сана – умумий йиғилишни ўтказиш тўғрисида хабардор қилиш учун акциядорлар реестри 16 июн 2017 йил ҳолатига ва акциядорлар умумий йиғилишида қатнашиш ҳуқуқига эга жамият акциядорларининг реестри (3 иш куни олдин) 21 июн 2017 йил ҳолатига шакллантирилади.

Акциядорлар ўзлари билан шахсни тасдиқловчи ҳужжат-паспорт, ҳамда уларнинг вакиллари Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида белгиланган тартибда расмийлаштирилган ишончнома билан келишлари шарт. (жисмоний шахслар учун-нотариус томонидан тасдиқланган, юридик шахслар учун-мазкур юридик шахс томонидан берилган)

Акциядорлар акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши тўғрисидаги маълумотлар билан “Риштон пахта тозалашакциядорлик жамияти маъмурий биносида танишишлари мумкин.

Акциядорлар қўшимча маълумот олиш учун қуйидаги манзилга мурожаат қилишлари мумкин:
Риштон
тумани, Хуррамобод кишлоги электрон почта: info@rishtonpaxta.uz, тел.: (0373) 452-39-61.

 

 

 

 

 

 

АУДИТОРЛИК ТАШКИЛОТЛАРИ ДИҚҚАТИГА!

«Риштон пахта тозалаш» АЖ 2017 йил якуни бўйича Ҳалқаро молиявий ҳисобот стандартлари (ХМҲС) ҳамда Миллий бухгалтерия ҳисоби стандартлари (МБҲС) асосида ташқи аудиторлик текшируви ўтказиш учун танлов эълон қилмоқда.

Танловда иштирок этадиган аудиторлик ташкилотлари:

-Миллий сертификатлаш тизимига мувофиқ юқори рейтинг кўрсаткичларига эга бўлиши;

-Халқаро молиявий ҳисобдорлик стандартлари (аудит, ҳисоботлар ХМҲСга мувофиқлиги) бўйича йирик Ўзбекистон ва халқаро компанияларга хизмат кўрсатиш билан боғлиқ амалий тажрибага эга бўлиши;

-Таркибида ХМҲС ва ХАС соҳасида зарурий бухгалтерлик (аудиторлик) малакага эга бўлган ҳамда халқаро миқёсда эътироф этилган сертификатларга (АССА, DipIFR,СРА, CIPA) ва камида 5 йиллик иш стажига эга бўлган мутахассислар фаолият юритадиган бўлиши шарт.

Тақдим этилиши лозим бўлган ҳужжатлар:

-иштирокчининг танловда қатнашиши бўйича таклифи ва аудиторлик текширув ўтказишнинг дастлабки қиймати;

-аудиторлик фаолияти билан шуғулланиш ҳуқуқини берувчи лицензиянинг нусхаси;

-аудиторлик ташкилоти тўғрисидаги маълумот;

-аудиторлик ташкилотининг энг йирик мижозлари рўйхати ва соҳада тегишли иш тажрибаси;

-аудиторнинг малака сертификатлари ва бошқа халқаро сертификатлар нусхалари;

-суғурта полисининг нусхаси;

Танловда қатнашиш учун тижорат таклифлари ушбу эълон чоп этилгандан 10 кундан кечиктирмай қуйидаги манзилда қабул қилинади:

Ўзбекистон Республикаси, Фарғона вилоят, Риштон тумани, Хуррамобод қишлоғи, №  -уй. Индекс:151300. Телефон: (0373) 452-39-61

 ХУРМАТЛИ «РИШТОН  ПАХТА ТОЗАЛАШ» АКЦИЯДОРЛАРИ !       

«Риштон пахта тозалаш» акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдаги умумий йигилиши 2016 йил 28 июн куни соат 1100да жамият маъмурий биносининг мажлислар залида ўтказилади. Йиғилиш қатнашчилари соат 900дан рўйхатга  олинади.

 Манзил: Риштон тумани Хуррамобод кишлоги 

КУН ТАРТИБИДАГИ МАСАЛАЛАР: 

 1. Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.
 2. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.
 3. Жамият ижроия органининг 2015 йилдаги фаолияти ҳамда жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ижроия органи раҳбарининг ҳисоботларини кўриб чиқиш.
 4. Жамият кузатув кенгашининг 2015 йилдаги фаолияти ҳамда жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги кузатув кенгаши раисининг ҳисоботларини кўриб чиқиш.
 5. Жамиятнинг ижроия органи, ижроия органининг аъзолари билан тузилган шартноманинг муддатини узайтириш, уни қайта тузиш ёки бекор қилиш.
 6. Жамиятнинг 2016 йилга мўлжалланган “Безнес-режаси”ни тасдиқлаш.
 7. Жамиятни ўрта муддатга ва узоқ муддатга ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш.
 8. Жамиятнинг 2015 йил якунлари бўйича аудитор ҳисоботи ва хулосаси, бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар ҳисоботини тасдиклаш.
 9. Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича тафтиш комиссияси ҳисоботини тасдиклаш.
 10. Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш.
 11. Жамият кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.
 12. Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.
 13. Корпоратив бошқарув кодексини жорий этиш*.
 14. Жамият фаолиятига Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларини қабул қилганлиги тўғрисида хабар бериш шаклини тасдиқлаш*.
 15. Жамиятнинг ички ҳужжатларини тасдиқлаш тўғрисида:

- Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисидаги низом (янги таҳрирда);

- Кузатув кенгаши тўғрисидаги низом (янги таҳрирда);

- Тафтиш комиссияси (тафтишчи) тўғрисидаги низом (янги таҳрирда);

- Ижроия органи тўғрисидаги низом (янги таҳрирда);

-Манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисидаги низом;

- Ички назорат тўғрисидаги низом;

- Ахборот сиёсати тўғрисидаги низом;

- Дивиденд сиёсати тўғрисидаги низом;

- Бошқарув ва назорат органларини рағбатлантириш тўғрисидаги низом;

 1. Жамият Уставини янги таҳрирда тасдиқлаш.
 2. 2016 йил якуни бўйича аудиторлик текширувини ўтказиш, аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш, шу жумладан халқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ тузилган йиллик молиявий ҳисоботни Халқаро аудит стандартларига мувофиқ ташқи аудитдан ўтказиш.
 3. Аффилланган шахслар билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимларни тасдиқлаш.
 4. Жамиятнининг фирма номини Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 28 октябрдаги ПҚ-2422-сон “Ўзпахтасаноатэкспорт” холдинг компанияси фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори билан бирхиллаштириш, жамиятнинг юмалоқ муҳри ва бурчак штампини ҳамда тимсолини (логотипини) ўзгартириш. 

Жамият акциядорларининг реестри шакллантириладиган сана – умумий йиғилишни ўтказиш тўғрисида хабардор қилиш учун акциядорлар реестри  29.05.2016 йил ҳолатига ва акциядорлар умумий йиғилишида қатнашиш ҳуқуқига эга жамият акциядорларининг реестри (3 иш куни олдин) 23.06.2016 йил ҳолатига шакллантирилади.

Акциядорлар ўзлари билан шахсни тасдиқловчи ҳужжат, ҳамда уларнинг вакиллари белгиланган тартибда ишончнома билан келишлари шарт.

Акциядорлар навбатдаги акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисидаги маълумотлар билан “Риштон пахта тозалаш” акциядорлик жамияти биносида танишишлари мумкин.

Акциядорлар қўшимча маълумот учун қуйидаги манзилга мурожаат қилишлари мумкин:
Риштон тумани Хуррамобод кишлоги info@rishtonpaxta.uz, тел.:452-42-92

“Риштон пахта тозалаш заводи”
акциядорлик жамияти Кузатув кенгаши

Ishonch telefoni

phone2

+998 91 109 00 90

June 2024
M T W T F S S
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930